Diskusjoner

Prioritering av prosjekt for utbygging av et samfunnskritisk anlegg

Du er prosjektleder for utbygging av et samfunnskritisk anlegg, og må i gjennomføringen samarbeide med flere offentlige etater. En etat ...
Les Mer…

Råd i en sak hvor du er fagekspert

Dine overordnede har bedt om et råd i en sak hvor du er fagekspert. Saken avgjøres dog på politisk nivå ...
Les Mer…

Innsparing med begrensninger på nødvendige tjenestereiser

Enheten du leder er pålagt å spare 500.000,- i administrasjonskostnader. Medarbeiderne kommer opp med flere innsparingsforslag, herunder begrensninger på nødvendige ...
Les Mer…

Leverandør av driftstjenester inviterer på julemiddag

En leverandør av driftstjenester inviterer deg og andre kontaktpersoner i Forsvaret på deres tradisjonelle julemiddag. De starter dagen med driftsmøte ...
Les Mer…

Uønsket seksuell oppmerksomhet på julebordet

Det er snart julebord på jobben. Du vet av erfaring at når en kollega av deg får i seg alkohol, ...
Les Mer…

Ansvar for håndtering av konsulentavtale

Du er ansvarlig for håndtering av en konsulentavtale og arbeider med anskaffelser til Forsvaret.  Den 4-årige avtalen er i ferd ...
Les Mer…

Dårlig tid for møte utenfor byen

Du skal på et møte utenfor byen og har litt dårlig tid. Tar du taxi selv om du vil rekke ...
Les Mer…

Innafor med utskrifter fra jobbskriveren?

Din datter som er student skal skrive ut sin bachelor oppgave for korrekturlesing og ber deg om å få tre ...
Les Mer…

Kjøpe brors tjenester for julebord underholdning

Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen ...
Les Mer…

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for ...
Les Mer…

Leverandør under etterforskning av polititet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du blir gjort kjent med at den leverandøren som har inngitt det billigste tilbudet, ...
Les Mer…

Leverandør med interninformasjon gir lav pris

Du jobber med rammekontrakter i forsvarssektoren. En rammekontrakt skal fornyes og du vet at en av de tidligere leverandørene har ...
Les Mer…

Velge billig utenlandsk leverandør eller norsk industri?

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du vet om en meget god utenlandsk leverandør som kan levere ønsket produkt med ...
Les Mer…

Vareprøver fra potensielle leverandører

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du sitter i et møte med potensielle leverandører og du blir tilbudt ulike vareprøver ...
Les Mer…

Greit å bruke firma til kollega for anskaffelse

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren og er kjent med at din kollega, som skriver tekniske spesifikasjoner for en konkret ...
Les Mer…

Dyrt restaurant besøk med norsk leverandør i utlandet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Utenlandske myndigheter ønsker å møte en av sine store norske leverandører i Norge, Gourmetnatur ...
Les Mer…

Invitasjon til avslutningsfest

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Etter mange års samarbeid skal en av dine kunder/leverandører slutte i jobben og har ...
Les Mer…

Press på å forsere materiellprosjekt

Du er prosjektmedarbeider i Forsvarsmateriell. En leverandør presser på for å få forsert et materiellprosjekt som først er tenkt satt ...
Les Mer…

Jobbsøker i nær familie

En i nær familie er jobbsøker til en stilling der du jobber. Han har bedt deg om å nevne at ...
Les Mer…

Middag og underholdning fra leverandør

Du har vært med å forhandle en kontrakt. Den er nå signert av begge parter. Leverandøren har bedt din enhet ...
Les Mer…