Du er prosjektmedarbeider i Forsvarsmateriell. En leverandør presser på for å få forsert et materiellprosjekt som først er tenkt satt i gang om fem år. Grunnen til presset er at leverandøren har i utsikt å selge materiellet til landet «Isrostan», men som ikke forventes å ville kjøpe materiellet med mindre også Norge kjøper det. Det er også andre konkurrerende leverandører. Leverandøren har gode kontakter med FFI og sjefen for den aktuelle forsvarsgren som også presser på. FD er av politiske grunner veldig positiv til forseringen og ber om FMAs vurdering av en slik forsering.

Er det noen dilemmaer her og hvordan mener du FMA bør løse denne saken?

Les mer om faglighet, habilitet og omdømme, samt rapporteringsplikt i retningslinjer.