Omdømme

Innsparing med begrensninger på nødvendige tjenestereiser

Enheten du leder er pålagt å spare 500.000,- i administrasjonskostnader. Medarbeiderne kommer opp med flere innsparingsforslag, herunder begrensninger på nødvendige ...
Les Mer…

Uønsket seksuell oppmerksomhet på julebordet

Det er snart julebord på jobben. Du vet av erfaring at når en kollega av deg får i seg alkohol, ...
Les Mer…

Dårlig tid for møte utenfor byen

Du skal på et møte utenfor byen og har litt dårlig tid. Tar du taxi selv om du vil rekke ...
Les Mer…

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for ...
Les Mer…

Leverandør under etterforskning av polititet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du blir gjort kjent med at den leverandøren som har inngitt det billigste tilbudet, ...
Les Mer…

Leverandør med interninformasjon gir lav pris

Du jobber med rammekontrakter i forsvarssektoren. En rammekontrakt skal fornyes og du vet at en av de tidligere leverandørene har ...
Les Mer…

Fristelser på bar i utlandet

Du er sammen med en respektert kollega på en konferanse i utlandet. Du har alltid sett opp til vedkommende. I ...
Les Mer…

 


 

Etiske retningslinjer for statstjenesten

1.2 Hensynet til statens #omdømme

Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.

Kommentarer:
Enten en statsansatt opptrer i egen virksomhet, i andre offentlige eller private virksomheter innenlands eller i utlandet, vil vedkommende først og fremst bli oppfattet som en representant for sin arbeidsgiver, men også for staten som helhet. Dette siste gjelder i særlig grad når ved kommende opptrer i offisielle sammenhenger utenlands eller mottar utenlandske statsborgere på offisielt besøk i Norge.
Det er i alle sammenhenger viktig å ha forståelse for andre lands kultur, religion og politiske system. Det vises her for øvrig til punkt 4.5 og 4.6 om mottak av og tilbud om gaver og andre fordeler. Videre vises til etiske retningslinjer mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester (Statens personalhåndbok 2012, pkt. 2.6.). I disse retningslinjene er det understreket at en ansatt ikke skal oppføre seg på en måte som kan krenke menneskeverd eller som er egnet til å bringe virksomheten eller Norge i miskreditt. Dette innebærer at en ansatt som er på oppdrag for statens regning i Norge eller i utlandet, skal avstå fra kjøp mv. av seksuelle tjenester.