Navigasjonshjulet

Kilde: Kvalnes og Øverenget

Velkommen til dilemmabanken

Hensikten med denne dilemmabanken er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatrening.

  1. Identifisere et dilemma
  2. Definer dilemmaet
  3. Diskutere dilemmaet
  4. Konkludere hva som er god praksis og hvordan dilemmaet kan løses.

Stadium 1 og 2 gjøres av det enkelte individet. 3 og 4 er noe som gjøres av organisasjonen og det er en leder med relevant fullmakt som trekker den endelige konklusjonen ut fra organisasjonens verdigrunnlag, lover, intern bestemmelser osv.
I noen tilfeller er det fasitsvar for eksempel når noe er lovbestemt. I andre tilfeller kan det være flere rette svar på hvordan dilemmaet kan løses. Ledelsen i organisasjonen må trekke den endelige konklusjonen på hvordan dilemmaet kan løses best mulig.
I dilemmabanken har SIFS formulert dilemmaene slik at man kan gå rett på diskusjonen. I dilemmatrening kan prosessen med å identifisere og formulere et dilemma være meget nyttig fordi det trener opp individet til å se dilemmaer man på daglig basis møter, men som man kanskje ikke uten videre ser og vil vurdere.

Noen tilfeller har vi antydet hvordan dilemmaet bør løses. Dette er tilfeller hvor svaret er enkelt for eksempel er regulert i lover eller andre regler. Andre ganger er det ikke fullt så enkelt.

Brukerne inviteres til å kommentere dilemmaene og  sende nye dilemmaer til dilemma@sifs.no

Dilemmabanken

Dilemmabank

Prioritering av prosjekt for utbygging av et samfunnskritisk anlegg

Du er prosjektleder for utbygging av et samfunnskritisk anlegg, og må i gjennomføringen samarbeide med flere offentlige etater. En etat ...

Råd i en sak hvor du er fagekspert

Dine overordnede har bedt om et råd i en sak hvor du er fagekspert. Saken avgjøres dog på politisk nivå ...

Innsparing med begrensninger på nødvendige tjenestereiser

Enheten du leder er pålagt å spare 500.000,- i administrasjonskostnader. Medarbeiderne kommer opp med flere innsparingsforslag, herunder begrensninger på nødvendige ...

Leverandør av driftstjenester inviterer på julemiddag

En leverandør av driftstjenester inviterer deg og andre kontaktpersoner i Forsvaret på deres tradisjonelle julemiddag. De starter dagen med driftsmøte ...

Uønsket seksuell oppmerksomhet på julebordet

Det er snart julebord på jobben. Du vet av erfaring at når en kollega av deg får i seg alkohol, ...

Ansvar for håndtering av konsulentavtale

Du er ansvarlig for håndtering av en konsulentavtale og arbeider med anskaffelser til Forsvaret.  Den 4-årige avtalen er i ferd ...

Dårlig tid for møte utenfor byen

Du skal på et møte utenfor byen og har litt dårlig tid. Tar du taxi selv om du vil rekke ...

Innafor med utskrifter fra jobbskriveren?

Din datter som er student skal skrive ut sin bachelor oppgave for korrekturlesing og ber deg om å få tre ...

Kjøpe brors tjenester for julebord underholdning

Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen ...

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for ...