Lojalitet

Prioritering av prosjekt for utbygging av et samfunnskritisk anlegg

Du er prosjektleder for utbygging av et samfunnskritisk anlegg, og må i gjennomføringen samarbeide med flere offentlige etater. En etat ...
Les Mer…

Råd i en sak hvor du er fagekspert

Dine overordnede har bedt om et råd i en sak hvor du er fagekspert. Saken avgjøres dog på politisk nivå ...
Les Mer…

Leverandør av driftstjenester inviterer på julemiddag

En leverandør av driftstjenester inviterer deg og andre kontaktpersoner i Forsvaret på deres tradisjonelle julemiddag. De starter dagen med driftsmøte ...
Les Mer…

Innafor med utskrifter fra jobbskriveren?

Din datter som er student skal skrive ut sin bachelor oppgave for korrekturlesing og ber deg om å få tre ...
Les Mer…

Velge billig utenlandsk leverandør eller norsk industri?

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du vet om en meget god utenlandsk leverandør som kan levere ønsket produkt med ...
Les Mer…

 


 

Etiske retningslinjer for statstjenesten

2. Lojalitet

Lojalitetsplikten er et alminnelig kontraktsrettslig prinsipp, og det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker og virksomheten. Arbeidstakers lojalitetsplikt går ut på at arbeidstaker må opptre i samsvar med virksomhetens interesser. Arbeidsgiver skal på sin side sikre at arbeidstakers interesser blir ivaretatt så langt det er mulig, og ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av arbeidstakere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.