Du har vært med å forhandle en kontrakt. Den er nå signert av begge parter. Leverandøren har bedt din enhet ut på middag med påfølgende underholdning.
Hvordan forholder en seg til invitasjonen?

Les mer om gaver og habilitet i retningslinjer.