All posts tagged familie

Innafor med utskrifter fra jobbskriveren?

Din datter som er student skal skrive ut sin bachelor oppgave for korrekturlesing og ber deg om å få tre utskrifter fra din jobbskriver.
Er det egentlig «innafor»?

Les mer om lojalitet og omdømme i retningslinjer.

Kjøpe brors tjenester for julebord underholdning

Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen har en bror som jobber i underholdningsbransjen, og foreslår derfor å benytte hans tjenester. Da blir det så lettvint for alle.
Hvordan bør vi stille oss til slike situasjoner? Er det vits i å gjøre noe nummer av å tenke nærmere over dette?

Les mer om habilitet , lojalitet og omdømme i retningslinjer.