All posts tagged jobb

Uønsket seksuell oppmerksomhet på julebordet

Det er snart julebord på jobben. Du vet av erfaring at når en kollega av deg får i seg alkohol, blir innpåsliten og viser enkelte andre kollegaer noe du oppfatter som uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er nå mange nye medarbeidere som er med på julebordet for første gang.
Hva gjør du? Hvilken forskjell gjør det om kollegaen er en mann eller en kvinne, og om du selv er mann eller kvinne?

Les mer om omdømme og rapporteringsplikt i retningslinjer.

Kjøpe brors tjenester for julebord underholdning

Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen har en bror som jobber i underholdningsbransjen, og foreslår derfor å benytte hans tjenester. Da blir det så lettvint for alle.
Hvordan bør vi stille oss til slike situasjoner? Er det vits i å gjøre noe nummer av å tenke nærmere over dette?

Les mer om habilitet , lojalitet og omdømme i retningslinjer.

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for å få et mindre forbruk på investeringsbudsjettet på 150 millioner kroner. Det kommer opp forslag om å «hurtiganskaffe» materiell som er tenkt først å bli anskaffet om tre år.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet, omdømme og effektivitet i retningslinjer.