Du er prosjektleder for utbygging av et samfunnskritisk anlegg, og må i gjennomføringen samarbeide med flere offentlige etater. En etat oppleves å ikke prioritere ditt prosjekt, med den følge at prosjektet med all sannsynlighet ikke blir ferdigstilt i tide. Du er ganske sikker på at kun omtale av prosjektet i media vil føre til prioritet.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet og lojalitet i retningslinjer.