All posts in rapporteringsplikt

Råd i en sak hvor du er fagekspert

Dine overordnede har bedt om et råd i en sak hvor du er fagekspert. Saken avgjøres dog på politisk nivå. Rådet ditt vil gå imot det du tror politisk nivå ønsker.
Hva gjør du?

Les mer om lojalitet og rapporteringsplikt i retningslinjer.

Sjef som utnyttet stillingen sin for personlig vinning

I sjakklubben du er medlem av møter du en som tidligere har vært ansatt i en underordnet stilling i din bedrift før du begynte der. Han fortalte at han hadde sluttet fordi han ikke orket å se hvordan administrativ leder utnyttet sin stilling ved å omgå innkjøpsregler for personlig vinning. Denne lederen er nå din nærmeste sjef.
Hva gjør du?

Les mer om rapporteringsplikt og varsling i retningslinjer.