All posts tagged investering

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for å få et mindre forbruk på investeringsbudsjettet på 150 millioner kroner. Det kommer opp forslag om å «hurtiganskaffe» materiell som er tenkt først å bli anskaffet om tre år.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet, omdømme og effektivitet i retningslinjer.

Velge billig utenlandsk leverandør eller norsk industri?

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du vet om en meget god utenlandsk leverandør som kan levere ønsket produkt med høy kvalitet og til en god pris. Samtidig er du kjent med Stortingsmelding nr. 9 om forsvarsindustrien, og du føler på et press om å velge norsk industri.
Hva gjør du?

Les mer om faglig habilitet og lojalitet og omdømme i retningslinjene. Se Lov om offentlig anskaffelser.