Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for å få et mindre forbruk på investeringsbudsjettet på 150 millioner kroner. Det kommer opp forslag om å «hurtiganskaffe» materiell som er tenkt først å bli anskaffet om tre år.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet, omdømme og effektivitet i retningslinjer.