All posts in faglighet

Prioritering av prosjekt for utbygging av et samfunnskritisk anlegg

Du er prosjektleder for utbygging av et samfunnskritisk anlegg, og må i gjennomføringen samarbeide med flere offentlige etater. En etat oppleves å ikke prioritere ditt prosjekt, med den følge at prosjektet med all sannsynlighet ikke blir ferdigstilt i tide. Du er ganske sikker på at kun omtale av prosjektet i media vil føre til prioritet.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet og lojalitet i retningslinjer.

Innsparing med begrensninger på nødvendige tjenestereiser

Enheten du leder er pålagt å spare 500.000,- i administrasjonskostnader. Medarbeiderne kommer opp med flere innsparingsforslag, herunder begrensninger på nødvendige tjenestereiser med den følge at informasjonstilfanget blir redusert og kvaliteten på saksbehandlingen blir forringet.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet og omdømme i retningslinjer.

Press på å forsere materiellprosjekt

Du er prosjektmedarbeider i Forsvarsmateriell. En leverandør presser på for å få forsert et materiellprosjekt som først er tenkt satt i gang om fem år. Grunnen til presset er at leverandøren har i utsikt å selge materiellet til landet «Isrostan», men som ikke forventes å ville kjøpe materiellet med mindre også Norge kjøper det. Det er også andre konkurrerende leverandører. Leverandøren har gode kontakter med FFI og sjefen for den aktuelle forsvarsgren som også presser på. FD er av politiske grunner veldig positiv til forseringen og ber om FMAs vurdering av en slik forsering.

Er det noen dilemmaer her og hvordan mener du FMA bør løse denne saken?

Les mer om faglighet, habilitet og omdømme, samt rapporteringsplikt i retningslinjer.