All posts in gaver

Dyrt restaurant besøk med norsk leverandør i utlandet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Utenlandske myndigheter ønsker å møte en av sine store norske leverandører i Norge, Gourmetnatur AS. Dette firmaet har invitert deg med på møtet med de utenlandske myndighetene med påfølgende middag. Firmaet forteller deg at det blir enkel servering. Ved ankomst i restauranten forstår du at det dreier seg om en dyr femretters meny med tilhørende vinpakke.
Hva gjør du?

Les mer om gaver og habilitet, lojalitet og omdømme i retningslinjer.

Invitasjon til avslutningsfest

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Etter mange års samarbeid skal en av dine kunder/leverandører slutte i jobben og har sendt e-post til både deg og flere av dine kollegaer der han inviterer til «stor avslutningsfest».
Hva gjør du?

Les mer om gaver og habilitet, faglig uavhengighet og omdømme i retningslinjer.

Middag og underholdning fra leverandør

Du har vært med å forhandle en kontrakt. Den er nå signert av begge parter. Leverandøren har bedt din enhet ut på middag med påfølgende underholdning.
Hvordan forholder en seg til invitasjonen?

Les mer om gaver og habilitet i retningslinjer.