En leverandør av driftstjenester inviterer deg og andre kontaktpersoner i Forsvaret på deres tradisjonelle julemiddag. De starter dagen med driftsmøte kl. 15.00 og avslutter med et hyggelig måltid kl. 16.30 på en café.

Kommentar: Hovedregel om at «arbeidsgiver dekker selv» og «nøktern arbeidslunsj/middag» passer vanskelig inn i dette caset. Hvordan skal slik relasjonspleie fra leverandører håndteres? Er det aktuelt å delta i det hele tatt?  Hva om det ikke ble holdt et driftsmøte i forkant?

Les mer om lojalitet og omdømme i retningslinjer.