All posts in omdømme

Innsparing med begrensninger på nødvendige tjenestereiser

Enheten du leder er pålagt å spare 500.000,- i administrasjonskostnader. Medarbeiderne kommer opp med flere innsparingsforslag, herunder begrensninger på nødvendige tjenestereiser med den følge at informasjonstilfanget blir redusert og kvaliteten på saksbehandlingen blir forringet.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet og omdømme i retningslinjer.

Uønsket seksuell oppmerksomhet på julebordet

Det er snart julebord på jobben. Du vet av erfaring at når en kollega av deg får i seg alkohol, blir innpåsliten og viser enkelte andre kollegaer noe du oppfatter som uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er nå mange nye medarbeidere som er med på julebordet for første gang.
Hva gjør du? Hvilken forskjell gjør det om kollegaen er en mann eller en kvinne, og om du selv er mann eller kvinne?

Les mer om omdømme og rapporteringsplikt i retningslinjer.

Dårlig tid for møte utenfor byen

Du skal på et møte utenfor byen og har litt dårlig tid.
Tar du taxi selv om du vil rekke det akkurat med offentlig kommunikasjon?

Les mer om effektivitet og omdømme i retningslinjer.

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for å få et mindre forbruk på investeringsbudsjettet på 150 millioner kroner. Det kommer opp forslag om å «hurtiganskaffe» materiell som er tenkt først å bli anskaffet om tre år.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet, omdømme og effektivitet i retningslinjer.

Leverandør under etterforskning av polititet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du blir gjort kjent med at den leverandøren som har inngitt det billigste tilbudet, er under etterforskning av politiet. Dette fremgår ikke i tilbudet deres.
Hva gjør du?

Les mer om omdømme og rapporteringsplikt i retningslinjer.

Leverandør med interninformasjon gir lav pris

Du jobber med rammekontrakter i forsvarssektoren. En rammekontrakt skal fornyes og du vet at en av de tidligere leverandørene har interninformasjon på deres beslutningsstrategi, og priser derfor lavt.
Hva gjør du?

Les mer om omdømme og faglighet i retningslinjer.

Fristelser på bar i utlandet

Du er sammen med en respektert kollega på en konferanse i utlandet. Du har alltid sett opp til vedkommende. I en av pausene uttaler han at det ikke er noen pene damer til stede. I tillegg spør han om du vil bli med på en bar han vet om til kvelden.
Hva gjør du?

Les mer om omdømme i retningslinjer. Se Lov om straff og seksuallovbrudd