All posts in lojalitet

Prioritering av prosjekt for utbygging av et samfunnskritisk anlegg

Du er prosjektleder for utbygging av et samfunnskritisk anlegg, og må i gjennomføringen samarbeide med flere offentlige etater. En etat oppleves å ikke prioritere ditt prosjekt, med den følge at prosjektet med all sannsynlighet ikke blir ferdigstilt i tide. Du er ganske sikker på at kun omtale av prosjektet i media vil føre til prioritet.
Hva gjør du?

Les mer om faglighet og lojalitet i retningslinjer.

Råd i en sak hvor du er fagekspert

Dine overordnede har bedt om et råd i en sak hvor du er fagekspert. Saken avgjøres dog på politisk nivå. Rådet ditt vil gå imot det du tror politisk nivå ønsker.
Hva gjør du?

Les mer om lojalitet og rapporteringsplikt i retningslinjer.

Leverandør av driftstjenester inviterer på julemiddag

En leverandør av driftstjenester inviterer deg og andre kontaktpersoner i Forsvaret på deres tradisjonelle julemiddag. De starter dagen med driftsmøte kl. 15.00 og avslutter med et hyggelig måltid kl. 16.30 på en café.

Kommentar: Hovedregel om at «arbeidsgiver dekker selv» og «nøktern arbeidslunsj/middag» passer vanskelig inn i dette caset. Hvordan skal slik relasjonspleie fra leverandører håndteres? Er det aktuelt å delta i det hele tatt?  Hva om det ikke ble holdt et driftsmøte i forkant?

Les mer om lojalitet og omdømme i retningslinjer.

Innafor med utskrifter fra jobbskriveren?

Din datter som er student skal skrive ut sin bachelor oppgave for korrekturlesing og ber deg om å få tre utskrifter fra din jobbskriver.
Er det egentlig «innafor»?

Les mer om lojalitet og omdømme i retningslinjer.

Velge billig utenlandsk leverandør eller norsk industri?

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du vet om en meget god utenlandsk leverandør som kan levere ønsket produkt med høy kvalitet og til en god pris. Samtidig er du kjent med Stortingsmelding nr. 9 om forsvarsindustrien, og du føler på et press om å velge norsk industri.
Hva gjør du?

Les mer om faglig habilitet og lojalitet og omdømme i retningslinjene. Se Lov om offentlig anskaffelser.

Jobbsøker i nær familie

En i nær familie er jobbsøker til en stilling der du jobber. Han har bedt deg om å nevne at dere er i slekt til sjefen som er nærmeste leder.
Hva gjør du?

Les mer om habilitet, lojalitet og omdømme i retningslinjer.