En i nær familie er jobbsøker til en stilling der du jobber. Han har bedt deg om å nevne at dere er i slekt til sjefen som er nærmeste leder.
Hva gjør du?

Les mer om habilitet, lojalitet og omdømme i retningslinjer.