Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen har en bror som jobber i underholdningsbransjen, og foreslår derfor å benytte hans tjenester. Da blir det så lettvint for alle.
Hvordan bør vi stille oss til slike situasjoner? Er det vits i å gjøre noe nummer av å tenke nærmere over dette?

Les mer om habilitet , lojalitet og omdømme i retningslinjer.