Du jobber med rammekontrakter i forsvarssektoren. En rammekontrakt skal fornyes og du vet at en av de tidligere leverandørene har interninformasjon på deres beslutningsstrategi, og priser derfor lavt.
Hva gjør du?

Les mer om omdømme og faglighet i retningslinjer.