Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du blir gjort kjent med at den leverandøren som har inngitt det billigste tilbudet, er under etterforskning av politiet. Dette fremgår ikke i tilbudet deres.
Hva gjør du?

Les mer om omdømme og rapporteringsplikt i retningslinjer.