Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Etter mange års samarbeid skal en av dine kunder/leverandører slutte i jobben og har sendt e-post til både deg og flere av dine kollegaer der han inviterer til «stor avslutningsfest».
Hva gjør du?

Les mer om gaver og habilitet, faglig uavhengighet og omdømme i retningslinjer.