Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Utenlandske myndigheter ønsker å møte en av sine store norske leverandører i Norge, Gourmetnatur AS. Dette firmaet har invitert deg med på møtet med de utenlandske myndighetene med påfølgende middag. Firmaet forteller deg at det blir enkel servering. Ved ankomst i restauranten forstår du at det dreier seg om en dyr femretters meny med tilhørende vinpakke.
Hva gjør du?

Les mer om gaver og habilitet, lojalitet og omdømme i retningslinjer.