I sjakklubben du er medlem av møter du en som tidligere har vært ansatt i en underordnet stilling i din bedrift før du begynte der. Han fortalte at han hadde sluttet fordi han ikke orket å se hvordan administrativ leder utnyttet sin stilling ved å omgå innkjøpsregler for personlig vinning. Denne lederen er nå din nærmeste sjef.
Hva gjør du?

Les mer om rapporteringsplikt og varsling i retningslinjer.