Du er sammen med en respektert kollega på en konferanse i utlandet. Du har alltid sett opp til vedkommende. I en av pausene uttaler han at det ikke er noen pene damer til stede. I tillegg spør han om du vil bli med på en bar han vet om til kvelden.
Hva gjør du?

Les mer om omdømme i retningslinjer. Se Lov om straff og seksuallovbrudd