I er privat selskap har du fortalt om hvor mye du vet om interne prosesser ved din avdeling. Muligens sa du litt mer enn du burde ha sagt. Du vet at det var folk til stede både fra næringsliv og media.
Hva gjør du nå?

Les mer om lojalitetsplikt i retningslinjer.