SIFS

Om ossSenter for integritet i forsvarssektoren ble opprettet av Forsvarsdepartementet i 2012.

Målet med senteret er å fremme integritet og godt styresett i forsvarssektoren. Senteret er samlokalisert med Institutt for forsvarsstudier som inngår i Forsvarets høgskole.

SIFS samarbeider med norsk forsvarssektor om å bygge kompetanse og øke bevisstheten rundt integritet og anti-korrupsjon. Vi har også en sentral rolle i NATOs integritetsprogram, hvor vi har ansvar for å kvalitetssikre utdanning og trening innenfor dette området.

Kompetanseheving, gjennom kurs og annen utdanning, er en viktig del av vårt arbeid. Senterets ansatte har lang erfaring innenfor sikkerhetssektorreform, internasjonalt forsvarssamarbeid, sikkerhets- og forsvarspolitikk, forskning og formidling. Sammen med våre samarbeidspartnere driver vi prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

 

Du finner oss i Kongens gate 4

[flexiblemap address="Kongens gate 4, 0153 Oslo, Norway" showinfo="false" width="100%" height="400px" hidestreetview="false"]