NATO Building Integrity

NATO opprettet i 2007 et integritetsprogram (Building Integrity Programme) for å fremme godt styresett i forsvarssektoren. Initiativet har som mål å stimulere til god praksis og tilby praktiske verktøy for å styrke integriteten og redusere risikoen for korrupsjon. Programmet er åpent for NATOs medlemsstater og partnerland.

Norge har lenge deltatt aktivt i NATOs integritetsprogram, og er sammen med Belgia, Bulgaria, Polen, Sveits og Storbritannia en av ledernasjonene i programmet. Det er NATOs internasjonale stab i Brussel som drifter programmet på vegne av medlemslandene. Integritetsprogrammet retter seg i hovedsak mot to geografiske områder: Afghanistan og Sørøst-Europa.

Afghanistan
Formålet med Afghanistan-programmet er å styrke integritetssystemet og bekjempe korrupsjon i Afghan National Security Forces, det afghanske forsvarsdepartementet og innenriksdepartementet. NATO ønsker også å trekke lærdom av hvordan korrupsjon påvirker internasjonale operasjoner.

Sørøst-Europa
Programmet for Sørøst-Europa har som mål å fremme godt styresett og integritet i forsvarssektoren, både regionalt og bilateralt. Gjennom en omfattende behovsanalyse får landene kartlagt sin korrupsjonsrisiko, og blir deretter tilbudt ulike verktøy og forslag til reformer for å forbedre sine svake områder. Norge og Senter for integritet i forsvarssektoren leder dette arbeidet, i samarbeid med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Prosjektet er finansiert Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

 

 

Kartet under viser hvilke land som har foretatt NATOs behovsanalyse og som deltar aktivt i integritetsprogrammet

worldmap

Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Colombia, Kroatia, Georgia, Ungarn, Latvia, Moldova, Makedonia, Montenegro, Norge, Polen, Serbia og Ukraina.

 

Les mer om NATOs Building Integrity program på NATOs hjemmesider. Her finnes også flere publikasjoner, verktøy og videoer som forklarer mer om alliansens arbeid for å fremme integritet og godt styresett.