Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma, definere dilemmaet og konkludere hva som er god praksis.

Trenger du hjelp til å identifisere dilemmaer har SIFS laget denne banken hvor du kan ta ut dilemmaer til diskusjon både av nye og erfarne medarbeidere. Dilemmaene kan egne seg for systematiske og regelmessige treningsopplegg i en virksomhet og kan gjennomføres også godt sporadisk, i grupper og på egenhånd.

Dette er første versjon av banken så hjelp oss å gjøre den bedre. Send dine forslag til nye dilemmaer og kommenter eksisterende på dilemma@sifs.no. Del vår nyhetssak med venner og bekjente på Facebook. Mer informasjon om Sifs mandat er tilgjengelig på https://sifs.no/.

Vi ønsker deg og din virksomhet lykke til med den treningen! https://sifs.no/dilemmabank/!