På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i periode 2015 til 2017, og omfatter aktiviteter i Bosnia og Herzegovina, Kosovo og Montenegro. SIFS har samarbeidet med relevante departement i forsvars- og sikkerhetssektorene i de tre landene. Rapporten konkluderer med at prosjektet er en suksess. Det har en helhetlig tilnærming som ivaretar integriteten som en del av de bredere reformer innen offentlig sektor. Mottakerne er meget fornøyd med støtten de har fått og peker på at den er målrettet og fleksibel.

  • “SIFS er godt fornøyd med den meget positive rapporten. Den viser at tilnærmingen SIFS har hatt til dette prosjektet med lokal ekspertise i de tre landene er riktig for det bidrar til språklig og kulturell forankring. Våre internasjonale eksperter har gitt faglig tyngde. Å reformere offentlig sektor i disse landene vil ta tid, og myndighetenes vilje til endring er en nødvendig forutsetning for å få til et bedret styresett med integritet og mindre risiko for korrupsjon. Vi har også fått en del verdifulle råd i rapporten som vi skal ta med oss i et mulig oppfølgingsprosjekt om det blir godkjent av UD. Sitat ved Sifs’ direktør Per Christensen.”

Se rapporten i sin helhet: Final Report Integrity MFA  Les mer om Sifs’ prosjekter på: http://cids.no/?page_id=5106