Rådet for integritet skal ha en rådgivende funksjon. Medlemmene er fra FDs avdelinger, UD, SIFS, samt fra etater under FD. Rådet har følgende oppgaver:

  • Bidra til å sette overordnede prioriteringer for utvikling av godt styresett gjennom integritetsbygging og anti-korrupsjonsarbeid
  • Gi råd mht. ambisjonsnivået for SIFS
  • Gi råd mht. de årlige planene for SIFS
  • Gjennomgå de årlige rapportene
  • Være et forum for faglige diskusjoner
  • Gi råd mht. viktige veivalg for SIFS

Se årsrapport SIFS 2016 her og Plan for 2017 her.