CIDS publiserer i dag en ny håndbok i serien om godt styresett, «Guides to Good Governance», under tittelen «Balancing Openness and Confidentiality in the Defence Sector: Lessons from International Good Practice».

Publikasjonen forklarer statens legitime rett til å hemmeligholde informasjon. Samtidig som den stiller spørsmålstegn ved når hemmelighold er et legitimt virkemiddel i et demokrati.

Følg lenken for å lese mer: 9062-DSS-GGG-6-eng-4k