Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene.

Årsrapporten for SIFS virksomhet i 2017 ble presentert ved senterets nestleder som ga en grundig orientering av senterets aktiviteter (Årsrapport SIFS 2017) Årsrapporten omfatter enda flere aktiviteter enn tidligere år. Nestleder ga likeledes en gjennomgang av senterets årsplan for 2018 (Årsplan SIFS 2018). Årsplan drøftet organisering, bemanning, økonomi og forskjellige arbeidsområder, samt prioriteringer for det nye året.

Avslutningsvis ga Forsvarsbygg en orientering om sin innsats for godt styresett. Her ble det drøftet viktigheten av verdigrunnlag, kompetansebygging, etiske retningslinjer og anti-korrupsjonsarbeid generelt. Forsvarsbygg samarbeider godt med SIFS og vil etter planen intensivere sitt integritetsarbeidet i tiden som kommer.

Mer informasjon om SIFS aktiviteter er tilgjengelig på nettsiden https://sifs.no/.