Sifs publiserer i dag to nye rapporter. Vurdering av anskaffelsesprosedyrer i Bosnia og Herzegovina, og Femte rettledning for godt styresett og håndtering av korrupsjonsrisiko innen eiendomsforvaltning.

Rapportene er tilgjengelige på Sifs sin engelskspråklige hjemmeside. Se http://cids.no/