«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» – les om dette og andre viktige poenger omkring etikk og integritet fra FD Materielldirektør Morten Tillers innlegg på FSi seminardag om etikk og antikorrupsjon 10. mars 2017.

Innlegg FSi Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.mars 2017 «Etikk i forsvarssektoren» (PDF)

Seminardag om etikk og antikorrupsjon (link)
60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid. Les mer