Sifs’ evalueringsrapport «Building Integrity in the Montenegrin Defence and Security Sector: Evaluation of the Policy and the use of Police Anti-Terror Unit (Saj) in Montenegro – Harmonized to International Standards, Trends and Obligations. Recommendations for internal use», beskriver myndighetssituasjonen i politiets anti-terror enhet i Montenegro.

Rapporten er utformet som del av Sifs’ prosjekter på Vest-Balkan, finansiert av det norske utenriksdepartement.

Les rapporten her: 9108-Montenegro-engelsk-prod (002)