Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I  rapporten sammenliknes dagens praksis i sektoren med det som regnes for å være god praksis på området.

Klikk på følgende link for å lese rapporten i sin helhet: Karanteneklausuler i Forsvarssektoren.