Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret “Åpenhet og akademisk frihet” i norsk forsvarssektor. Her diskuterer vi balansen mellom åpenhet, ytringsfrihet, og hemmelighold.

 For informasjon og påmelding følg lenken

Følg lenken for en kort oppsummering av seminaret