Den 10.-11. oktober, 2018, organiserer Sifs den årlige disiplinkonferansen for integritetsbygging ved NATO skolen i Roma.
Dag 1 er forbeholdt utdanning- og trenings tilbydere, samt ansvarlige myndigheter.
Dag 2. åpner opp for et bredere spekter av deltagere, hvor spørsmål om hvordan vi kan bygge robuste forsvarsinstitusjoner, trygge mot trusler som korrupsjon og hybrid krigføring står i høysetet.
Mer informasjon kommer, og invitasjoner sendes ut til relevante institusjoner i løpet av juni måned.