Aktuelt

Embetsplikter og integritet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet utga i slutten av januar 2019 retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Kjernen i retningslinjene
Read more.
Ny publikasjon i serien ‘Guides to Good Governance’: Økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren.
CIDS’ syvende publikasjon i serien, ‘Guide to Good Governance’, omhandler økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren. Forfatterne forklarer hvordan budsjett
Read more.
Evaluering av politiets anti-terror enhet, Saj, i Montenegro.
Sifs’ evalueringsrapport «Building Integrity in the Montenegrin Defence and Security Sector: Evaluation of the Policy and the use of Police
Read more.
Ny publikasjon i serien «Guides to Good Governance»: «Åpenhet og konfidensialitet i forsvarssektoren».
CIDS publiserer i dag en ny håndbok i serien om godt styresett, «Guides to Good Governance», under tittelen «Balancing Openness
Read more.
2018 årlig disiplinkonferanse innen integritetsbygging i Roma, Italia
Den 10.-11. oktober, 2018, organiserer Sifs den årlige disiplinkonferansen for integritetsbygging ved NATO skolen i Roma. Dag 1 er forbeholdt
Read more.
Åpenhet og akademisk frihet
Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret “Åpenhet og akademisk frihet”
Read more.
Møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren, RIFS, 15. februar 2018.
Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene.
Read more.
Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet
Read more.
Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter
Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett
Read more.
Velkommen til Sifs dilemmabank!
Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren. Det er fire aktiviteter
Read more.
Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren.
Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren.
Read more.
Nye publikasjoner: Anskaffelser i Bosnia og Herzegovina, og Korrupsjonsrisiko innen eiendomsforvaltning.
Sifs publiserer i dag to nye rapporter. Vurdering av anskaffelsesprosedyrer i Bosnia og Herzegovina, og Femte rettledning for godt styresett og håndtering av
Read more.
Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.
SIFS rapport om NATO i Afghanistan og korrupsjon
SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for
Read more.
Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren
«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» –
Read more.
Rådet for Integritet i Forsvarsektoren – rådsmøte 13.februar 2017
Rådet for integritet skal ha en rådgivende funksjon. Medlemmene er fra FDs avdelinger, UD, SIFS, samt fra etater under FD.
Read more.