Archive for juni, 2018

Ny publikasjon i serien ‘Guides to Good Governance’: Økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren.

GGG No. 7 Front page

CIDS’ syvende publikasjon i serien, ‘Guide to Good Governance’, omhandler økonomisk forvaltning i sikkerhet- og forsvarssektoren.

Forfatterne forklarer hvordan budsjett relaterte prosesser og kontroll fungerer i sektorer avhengig av hemmelighold.

Se SIFS’ engelsk språklige nettside for informasjon om publikasjonen.

Evaluering av politiets anti-terror enhet, Saj, i Montenegro.

Montenegro forside

Sifs’ evalueringsrapport «Building Integrity in the Montenegrin Defence and Security Sector: Evaluation of the Policy and the use of Police Anti-Terror Unit (Saj) in Montenegro – Harmonized to International Standards, Trends and Obligations. Recommendations for internal use», beskriver myndighetssituasjonen i politiets anti-terror enhet i Montenegro.

Rapporten er utformet som del av Sifs’ prosjekter på Vest-Balkan, finansiert av det norske utenriksdepartement.

Les rapporten her: 9108-Montenegro-engelsk-prod (002)

Ny publikasjon i serien «Guides to Good Governance»: «Åpenhet og konfidensialitet i forsvarssektoren».

GGG 6

CIDS publiserer i dag en ny håndbok i serien om godt styresett, «Guides to Good Governance», under tittelen «Balancing Openness and Confidentiality in the Defence Sector: Lessons from International Good Practice».

Publikasjonen forklarer statens legitime rett til å hemmeligholde informasjon. Samtidig som den stiller spørsmålstegn ved når hemmelighold er et legitimt virkemiddel i et demokrati.

Følg lenken for å lese mer: 9062-DSS-GGG-6-eng-4k