Archive for oktober, 2017

Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter

Egenevaluering

Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i samarbeid med BDO AS Norge. Svarene danner grunnlag for en vurdering av organisasjonens modenhet hva gjelder integritet.  Basert på dette utarbeides det en handling- og tiltaksplan. Formålet er å redusere risikoen for korrupsjon og andre uetiske handlinger.

Start arbeidet med å øke organisasjonens integritet i dag. SIFS har alle rettigheter til dokumentet men det kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål med kildehenvisning. Følg linken for å lese dokumentet: Integritet i forvaltningsvirksomheter – egenevaluering

 

Velkommen til Sifs dilemmabank!

navigasjonshjulet

Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma, definere dilemmaet og konkludere hva som er god praksis.

Trenger du hjelp til å identifisere dilemmaer har SIFS laget denne banken hvor du kan ta ut dilemmaer til diskusjon både av nye og erfarne medarbeidere. Dilemmaene kan egne seg for systematiske og regelmessige treningsopplegg i en virksomhet og kan gjennomføres også godt sporadisk, i grupper og på egenhånd.

Dette er første versjon av banken så hjelp oss å gjøre den bedre. Send dine forslag til nye dilemmaer og kommenter eksisterende på dilemma@sifs.no. Del vår nyhetssak med venner og bekjente på Facebook. Mer informasjon om Sifs mandat er tilgjengelig på https://sifs.no/.

Vi ønsker deg og din virksomhet lykke til med den treningen! https://sifs.no/dilemmabank/!

Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren.

Nytt punktgrafikkbilde

Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I  rapporten sammenliknes dagens praksis i sektoren med det som regnes for å være god praksis på området.

Klikk på følgende link for å lese rapporten i sin helhet: Karanteneklausuler i Forsvarssektoren.