Archive for mars, 2017

SIFS rapport om NATO i Afghanistan og korrupsjon

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.
Direktør IFS, Sven Holtsmark med oppsummering

Direktør IFS, Sven Holtsmark med oppsummering

SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier (IFS) under et fagseminar onsdag 15.mars 2017.

Forfatteren, Oberstløytnant Tore Ketil Stårvik, ga en kort presentasjon av de viktigste funnene i rapporten med vekt på utfordringene knyttet til korrupsjon under NATOs ISAF-operasjon. I rapporten fremkommer det flereanbefalinger om hva som kan gjøres for å unngå å gjøre de samme feilene på nytt i andre misjonsområder, og oberstløytnant Storvik presenterte disse.

Presentasjonen ble etterfulgt av en paneldebatt ledet av Per A Christensen, direktør for SIFS. I tillegg til forfatteren, besto panelet av tidligere handels-, utenriks- og forsvarsminister Bjørn Tore Godal, Dr. Karolina MacLachlan fra Transparency International Defence and Security Programme, og Marit Elisabeth Brandtzæg fra Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD).

Det var enighet blant paneldeltakerne at funnene i rapporten presist og ærlig reflekterte utfordringene i Afghanistan og hvordan militært engasjement i sårbare miljøer innvirker på godt og vondt. Funnene i rapporten er også relevante for sivile sektorer som er engasjert i ustabile områder, og rapporten bør brukes som et grunnlag for fremtidige militære og ikke-militære stabiliseringsoperasjoner for i den hensikt å redusere risikoen for å gjøre samme feil på nytt.

Direktør for Institutt for forsvarsstudier (IFS), Sven Holtsmark, oppsummerte seminaret med å understreke at det synes å være et element av “mission impossible” over å engasjere seg militært i en kompleks og skjør kontekst i det håp å oppnå alle, til dels divergerende, målene som settes. Ved å gjennomføre forskning og å lære fra tidligere oppdrag, som rapporten er et utmerket eksempel på, vil forhåpentligvis fremtidige utfordringer bli møtt på en bedre måte.

Last ned rapporten “Too little, too late” her (PDF)

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.

Fra venstre: Per A Christensen, Tore Ketil Stårvik, Bjørn Tore Godal, Karolina Machlachlan og Marit Elisabeth Brandtzæg.

Forfatteren Tore Ketil Stårvik oppsummerer rapporten.

Forfatteren Tore Ketil Stårvik oppsummerer rapporten.

Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren

FSi-logo

«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» – les om dette og andre viktige poenger omkring etikk og integritet fra FD Materielldirektør Morten Tillers innlegg på FSi seminardag om etikk og antikorrupsjon 10. mars 2017.

Innlegg FSi Seminar om etikk og antikorrupsjon, 10.mars 2017 «Etikk i forsvarssektoren» (PDF)

Seminardag om etikk og antikorrupsjon (link)
60 deltagere fra forsvarssektoren og industrien deltok på antikorrupsjonsdag i regi av FSi. Foreningen lanserer E-læringskurs for antikorrupsjonsarbeid. Les mer