NMT 3I artikkelen Integritet i forsvarssektoren: mer enn gode hensikter, publisert i Norsk Militært Tidsskrift (NMT) nr. 4 2015, kommenterer SIFS-direktør Bård B. Knudsen arbeidet med integritetsbygging nasjonalt og internasjonalt.

“Integritetsbygging dreier seg om mer enn verdier, normer, og mennesker” slår Knudsen fast. “Institusjoner trenger i tillegg til god ledelse og faglige kompetente medarbeidere en organisasjonsstruktur som på en god måte regulerer oppgaver og ansvar.” I artikkelen argumenterer SIFS-direktør Knudsen for at nøkkelen til suksess på dette området ligger i kontinuerlig fokus på de daglige dilemmaene mange medarbeidere står overfor, kombinert med et sterkt engasjement fra ledelsen. På den måten blir arbeidet med integritetsbygging mer enn bare gode hensikter.

Les hele artikkelen her.