Navigasjonshjulet

Kilde: Kvalnes og Øverenget

Velkommen til dilemmabanken

Hensikten med denne dilemmabanken er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter spesielt i forsvarssektoren.

Det er fire aktiviteter i dilemmatrening.

  1. Identifisere et dilemma
  2. Definer dilemmaet
  3. Diskutere dilemmaet
  4. Konkludere hva som er god praksis og hvordan dilemmaet kan løses.

Stadium 1 og 2 gjøres av det enkelte individet. 3 og 4 er noe som gjøres av organisasjonen og det er en leder med relevant fullmakt som trekker den endelige konklusjonen ut fra organisasjonens verdigrunnlag, lover, intern bestemmelser osv.
I noen tilfeller er det fasitsvar for eksempel når noe er lovbestemt. I andre tilfeller kan det være flere rette svar på hvordan dilemmaet kan løses. Ledelsen i organisasjonen må trekke den endelige konklusjonen på hvordan dilemmaet kan løses best mulig.
I dilemmabanken har SIFS formulert dilemmaene slik at man kan gå rett på diskusjonen. I dilemmatrening kan prosessen med å identifisere og formulere et dilemma være meget nyttig fordi det trener opp individet til å se dilemmaer man på daglig basis møter, men som man kanskje ikke uten videre ser og vil vurdere.

Noen tilfeller har vi antydet hvordan dilemmaet bør løses. Dette er tilfeller hvor svaret er enkelt for eksempel er regulert i lover eller andre regler. Andre ganger er det ikke fullt så enkelt.

Brukerne inviteres til å kommentere dilemmaene og  sende nye dilemmaer til dilemma@sifs.no

Dilemmabanken

Dilemmabank

Leverandør av driftstjenester inviterer på julemiddag

En leverandør av driftstjenester inviterer deg og andre kontaktpersoner i Forsvaret på deres tradisjonelle julemiddag. De starter dagen med driftsmøte ...
Les Mer…

Uønsket seksuell oppmerksomhet på julebordet

Det er snart julebord på jobben. Du vet av erfaring at når en kollega av deg får i seg alkohol, ...
Les Mer…

Ansvar for håndtering av konsulentavtale

Du er ansvarlig for håndtering av en konsulentavtale og arbeider med anskaffelser til Forsvaret.  Den 4-årige avtalen er i ferd ...
Les Mer…

Dårlig tid for møte utenfor byen

Du skal på et møte utenfor byen og har litt dårlig tid. Tar du taxi selv om du vil rekke ...
Les Mer…

Innafor med utskrifter fra jobbskriveren?

Din datter som er student skal skrive ut sin bachelor oppgave for korrekturlesing og ber deg om å få tre ...
Les Mer…

Kjøpe brors tjenester for julebord underholdning

Din enhet skal arrangere årets julebord for avdelingen. Dere har 25 000 kr til disposisjon for underholdning. En i arrangementskomiteen ...
Les Mer…

Mindre forbruk på budskjettet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Det er blitt november og du ser at virksomheten din står i fare for ...
Les Mer…

Leverandør under etterforskning av polititet

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du blir gjort kjent med at den leverandøren som har inngitt det billigste tilbudet, ...
Les Mer…

Leverandør med interninformasjon gir lav pris

Du jobber med rammekontrakter i forsvarssektoren. En rammekontrakt skal fornyes og du vet at en av de tidligere leverandørene har ...
Les Mer…

Velge billig utenlandsk leverandør eller norsk industri?

Du arbeider med anskaffelser til forsvarssektoren. Du vet om en meget god utenlandsk leverandør som kan levere ønsket produkt med ...
Les Mer…