Aktuelt

2018 årlig disiplinkonferanse innen integritetsbygging i Roma, Italia
Den 10.-11. oktober, 2018, organiserer Sifs den årlige disiplinkonferansen for integritetsbygging ved NATO skolen i Roma. Dag 1 er forbeholdt
Read more.
Åpenhet og akademisk frihet
Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret «Åpenhet og akademisk frihet»
Read more.
Møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren, RIFS, 15. februar 2018.
Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene.
Read more.
Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet
Read more.
Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter
Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett
Read more.
Velkommen til Sifs dilemmabank!
Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren. Det er fire aktiviteter
Read more.
Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren.
Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren.
Read more.
Nye publikasjoner: Anskaffelser i Bosnia og Herzegovina, og Korrupsjonsrisiko innen eiendomsforvaltning.
Sifs publiserer i dag to nye rapporter. Vurdering av anskaffelsesprosedyrer i Bosnia og Herzegovina, og Femte rettledning for godt styresett og håndtering av
Read more.
SIFS rapport om NATO i Afghanistan og korrupsjon
SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for
Read more.
Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren
«Godt styresett og riktig fokus på korrupsjonsrisiko bør være en konkurransefordel for bedrifter som ønsker å levere til forsvarssektoren» –
Read more.
Rådet for Integritet i Forsvarsektoren – rådsmøte 13.februar 2017
Rådet for integritet skal ha en rådgivende funksjon. Medlemmene er fra FDs avdelinger, UD, SIFS, samt fra etater under FD.
Read more.
Nytt initiativ for å styrke integriteten i norsk forsvarssektor
Forsvarsmateriell (FMA) ble opprettet som etat under Forsvarsdepartementet (FD) fra 1. januar 2016. FMA skal sikre at Forsvaret og øvrige
Read more.
Risiko for korrupsjon i norsk forsvarssektor
Transparency International UKs Government Defence Anti-Corruption Index 2015 tar for seg risikoen for korrupsjon i forsvarssektorer verden over. Gjennom en
Read more.
Integritet i forsvarssektoren: mer enn gode hensikter
I artikkelen Integritet i forsvarssektoren: mer enn gode hensikter, publisert i Norsk Militært Tidsskrift (NMT) nr. 4 2015, kommenterer SIFS-direktør
Read more.