Ansatte


Per Christensen
Direktør

e-post
+47 23 09 59 45


Bio

Per Christensen har lang erfaring fra Forsvarsdepartementet, hvor han har jobbet i ressursavdelingen og vært avdelingsdirektør i avdelingen for økonomi og styring. Christensen har også bred internasjonal erfaring, og var i 1998-2002 ressursråd ved Norges delegasjon til NATO. Her representerte han Norge i flere komiteer, blant annet investeringskomiteen og Resource Planning and Policy Board. Han har også vært formann i Agency Supervisory Board i NATOs Support and Procurement Organization (2012-2015).

Per Christensen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo (1988). I 1997-1998 gjennomførte han sjefskurset ved NATO Defence College i Roma.
Tore Kvalvik
Oberst

e-post
+47 23 09 59 57


Bio

Oberst Tore Kvalvik er assisterende direktør ved SIFS. Kvalvik kom i august 2017 fra stillingen som assisterende avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementets seksjon for ressurs-, materiell- og industrielt samarbeid.

Oberst Kvalvik har gjort karriere innen logistikk og forsvarsinvesteringer, hvor han var mentor for økt effektivitet i investeringsprosesser. Kvalvik er en aktiv fagforeningsrepresentant, i tillegg er han styremedlem i NATOs Strategic Airlift Capability og i det Europeiske Forsvarsbyråets Multinational Multi-Role Tanker Transport Fleet program.

Oberst Kvalvik har utdanningen sin fra Forsvarets Høyskole og er sivilingeniør fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.


Knut Walbækken
Knut Walbækken
Kommandør

e-post
 +47 23 09 59 47


Bio

Knut Walbækken kom til Senter for integritet i forsvarssektoren i august 2016. Han har arbeidet i Forsvarsdepartementet siden 2008 med blant annet etatsstyring og organisasjons- og strukturutvikling, og han har vært seksjonssjef i departementets avdeling for økonomi og styring med ansvar for forvaltning av materiell og eiendommer i forsvarssektoren.

Walbækken jobbet på situasjonssenteret i NATOs hovedkvarter i Brussel fra 2004 til 2008 med informasjons- og krisehåndtering for understøttelse av situasjonsbevissthet på det politisk- og militærstrategiske nivå. Han har også jobbet med tilsvarende fagfelt i situasjonssenteret i Forsvarets overkommando i Oslo.

Knut Walbækken har også erfaring innenfor kompetanseutviklingsområdet etter å ha tjenestegjort ved ulike utdanningsinstitusjoner både i instruktør- og lederroller. Han har blant annet bidratt i den overordnede styringen av utdanningsvirksomheten i Forsvaret.

Han har variert operativ tjeneste fra ulike fartøystyper i Sjøforsvaret og spesialiserte seg innenfor området undervannskrigføring.

Knut Walbækken ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolens operative linje i 1987, og fra hovedstudiet ved Forsvarets stabsskole i 2003. Han gjennomførte Sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2017.Åse Marie Fossum
Seniorrådgiver

 e-post
+47 23 09 59 18


Bio

Åse Marie Fossum har siden juni 2017 vært SIFS produksjonskoordinator. Fossum har sin arbeidserfaring hovedsakelig fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, hvor hun de siste 7 årene har arbeidet med forebyggende sikkerhet og internasjonalt samarbeid.

Fossum har ved flere anledninger arbeidet for internasjonale organisasjoner. I 2016 – 2017 var Fossum rådgiver innen sikkerhetssektor reformarbeid i den Europeiske Unions rådgivende organ i Ukraina. I 2008 – 2009 var Fossum sekundert til NATO, internasjonale stab i Brussel. I NATO jobbet Fossum med nedrustning og ikke-spredning spørsmål. Fossum har også vært ansatt ved den norske ambassade i Paris.

Fossum har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en universitetsgrad (Cértificat d’Etudes Politiques) fra Institut d’Etudes Politiques de Lyon.