EksperterFrancisco Cardona
Internasjonal ekspert

  e-mail
 +34 722 405 580


Bio

Francisco Cardona er spesialisert i offentlig administrasjon og rett. Cardona har lang karriere fra arbeid i spansk statsforvaltning og fra arbeid i internasjonale organisasjoner lik Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. Cardona har arbeidet 15 år som senior analytiker i OECDs anti-korrupsjon og institusjonsbygging program kalt SIGMA . Cardona har vært medlem av SIFS eksperter siden 2013.

Cardona er utdannet advokat fra Universitetet i Valencia, og har flere mastergrader innen offentlig administrasjon. Cardona har vært på utveksling til California med Fullbright sitt forskerstipend. Cardona snakker flytende engelsk og fransk, i tillegg til morsmålet spansk og katalansk.Svein Eriksen
Internasjonal ekspert

e-mail
+47 90 84 99 03


Bio

Svein Eriksen ble i 2014 sekundert til Sifs fra Direktoratet for forvaltning og IKT. I dag er Eriksen ansatt som ekspert ved Sifs.

Eriksen har en bred og variert bakgrunn fra arbeid i norsk offentlig administrasjon. Eriksen har god kjennskap til offentlige administrasjonssystemer i Europa og har arbeidet full tid med Vest-Balkan siden 2001. I 2004-2007 ledet Eriksen et kapasitetsbygging-program for land i Sør-Europa støttet av det norske utenriksdepartement.

Eriksen er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har vært gjesteforsker ved det Europeiske Universitetsinstitutt i Firenze. Eriksen har undervist ved masterprogrammet «Europeisk integrasjon og offentlig administrasjonsreformer i Sentral- og Øst-Europa». Et samarbeid mellom Universitetet i Graz, det europeiske akademiket i Bolzano og EIPA i Maastricht.

 Terje Haaverstad
Internasjonal ekspert

e-mail
+47 95 45 03 55


Bio

Oberst Terje Haaverstad har siden februar 2013 arbeidet ved Sifs med sin militære ekspertise. I dag er Oberst Haaverstad ansatt som senterets ekspert.

Oberst Haaverstad har over 30 års erfaring fra rådgivende og leder stillinger i det norske forsvarsdepartement. Haaverstad har tjenestegjort ved ulike regionale NATO hovedkvarter, i norsk utenrikstjeneste, samt i FN oppdrag. Oberst Haaverstad har vært involvert i sikkerhetssektorreform arbeid i Sør-Øst Europa og Vest-Balkan, samt i Afrika.

Oberst Haaverstad har en master i militære studier fra Forsvarets Høyskole og befalsutdanning.

 Bård Bredrup Knudsen
Redaktør

 e-mail
+47 951 41 311


Bio

Bård Bredrup Knudsen pensjonerte seg i 2016 og har siden det arbeidet deltid for SIFS som redaktør/tilrettelegger for publikasjoner og annet skriftlig materiale. Bredrup Knudsen var SIFS’ første direktør etter opprettelsen av senteret i 2012.

Bredrup Knudsen har erfaring fra akademia, samt som embetsmann. Bredrup Knudsen var Senior Fellow på Centre for the Democratic Control of Armed Forces i Geneve. Her arbeidet han med sikkerhetssektorreformer i bl.a. Sørøst-Europa. Forut har Bredrup Knudsen vært avdelingsdirektør og leder av seksjon for sikkerhetspolitisk utredning  i avdeling for sikkerhetspolitikk i det norske Forsvarsdepartementet. Andre stillinger inkluderer stedfortredende råd for forsvarssaker ved den norske NATO-delegasjon og råd for sikkerhet og forsvarspolitikk ved den norske EU-delegasjon i Brussel. Før sin karriere i Forsvarsdepartementet i 1987 var Bredrup Knudsen førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Bredrup Knudsen arbeidet som gjesteforsker ved School of International Service, the American University i Washington D.C., og som Senior Fulbright Fellow på Elliott School of International Affairs, George Washington University i samme by.

Bredrup Knudsen har en Cand. Polit. grad i statsvitenskap/internasjonal politikk fra Universitetet i Oslo og en universitetsgrad, Diplôme d’Études Européennes, fra Universitetet i Strasbourg.Odd Berner Malme
Politi ekspert

e-mail
 +47 99207706


Bio

Odd Berner Malme har en lang karriere innen norsk sikkerhetssektor. For tiden er Malme seniorrådgiver ved Politidirektoratet og ekspert ved SIFS. Malme er utdannet ved den norske politihøyskolen og har hatt leder stillinger, inkludert assisterende avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, som assisterende politimester og assisterende nasjonal politimester i Norge.

Malme har bred internasjonal erfaring som spesialrådgiver for de Forente Nasjoners Internasjonale Uavhengige Granskningskommisjon til Libanon. Han var ministerråd ved Norges permanente delegasjon til de Forente Nasjoner, FN, i New York , og har arbeidet som seniorrådgiver og oppstartsmedlem av globalt initativ mot organisert transnasjonal kriminalitet, leder for påtalegruppen i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa sitt oppdrag til Serbia. Malme har tatt på seg en rekke prosjektleder oppdrag, tilknyttet blant annet etableringen av et nasjonalt Schengen informasjonssystem og et nasjonalt prosjekt for bekjempelse av heroin smugling fra Afghanistan. Malme var medlem av den internasjonale rådgivende politikomite til FN. Som assisterende nasjonal politimester i 2001 til 2007 deltok Malme  i den største reformen av norsk polititjeneste noensinne.

Malme har lederutdanning fra det føderale etterforskningsbyåret i USA.

RomanRukomeda

Roman Rukomeda
Regional ekspert

e-mail
+38 050 447 82 38


Bio

Roman Rukomeda er statsviter med spesialisering innen nasjonal sikkerhetspolitikk og energi spørsmål. Rukomeda ble ekspert ved SIFS etter å ha fungert som personlig assistent til assisterende sekretær til nasjonalt sikkerhet og forsvarsråd i Ukraina. Rukomeda har mer enn 10 års erfaring fra arbeid med offentlig administrasjon, samt har Rukomeda jobbet ved ulike forsker institusjoner.

Rukomeda har en mastergrad i statsvitenskap fra Kiev’s nasjonale universitet, 2002, samt en doktorgrad i samme tema fra 2007.  Hans mastergrad er tittulert «Neo-Eurasisme i moderne russisk politikk».ViktorSoloviov

Viktor Soloviov
Regional ekspert

e-mail
+38 063 165 89 98


Bio

Viktor Soloviov er ansatt som regional ekspert ved SIFS og deltids professor ved Taras Shevchenko universitetet i Kiev. Soloviov har tidligere arbeidet som konsulent ved presidentens sekretariat i Ukraina og er i dag konsulent/komité sekretær for folkets representant i Ukraina.

Soloviov er uteksaminert fra nasjonalt akademi for innenrikspolitikk, 2002, og har to doktorgrader. Siste doktorgrad skrev Soloviov  i 2013 omkring temaet forebygging av korrupsjon innen offentlig administrasjon ved det juridiske institutt i Ukrainas parlament.

 NadiyaVershygora

Nadiya Vershygora
Administrativ koordinator

 e-mail
 +38 067 958 15 11


Bio

Nadiya Veshygora er administrativ koordinator ved SIFS prosjekkontor i Kiev. Veshygora har tidligere jobbet som assistent til den norske forsvarsattaché i Ukraina, 2010-2015, samt innen visum og konsulære saker ved den norske ambassade i Kiev.

Veshygora har en bachelor i internasjonale relasjoner fra Kiev samfunnsakademi.


DamirAhmetovic

Damir Ahmetovic
Regional prosjekt koordinator

e-mail
+387 61 780 622


Bio

Damir Ahmetovic har mer enn 13 års erfaring som ekspert i offentlig administrasjon. Ahmetovic har arbeidet for flere internasjonale organisasjoner, deriblant de Forente Nasjoners utviklingsprogram.  I 2011 var Ahemtovic ansatt som regional ekspert innen HR i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Ahmetovic er for tiden SIFS prosjektkoordinator og regional ekspert.

Ahemtovic har en master i HR fra universitetet i Canberra og har studert i Malaysia.

 AhmetAlibasic

Ahmet Alibašić
Regional ekspert

 e-mail
 +387 33 716 040


Bio

Ahmet Alibašić er doktor i statsvitenskap, med 15 års  undervisningserfaring fra universitet i Sarajevo. Alibašić har arbeidet som internasjonal konsulent innen offentlige administrasjonsreformer i Øst-Europa. Alibašić har arbeidet som nasjonal ekspert i Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sitt integritetsprosjekt i Bosnia og Herzegovina, 2012-2013.AnelaDunam

Anela Duman
Ekspert innen offentlige anskaffelser

e-mail
+387 61 107 634


Bio

Anela Duman er spesialst innen offentlige anskaffelser med 15 års erfaring fra arbeid i Vest-Balkan. Hun ledet anskaffelses reformer i post-krig administrasjonen til Bosnia og Herzegovina, samt tok del i liknende tiltak i Kosovo og Montenegro, herunder med den regionale skolen for offentlig administrasjon. I tillegg til erfaring med offentlige kontrakter, har Duman god erfaring fra utvikling av privat sektor, herunder som ansatt ved Verdensbanken og den italienske handelskommisjon.

Duman har studert juss i Sarajevo og spesialisert seg innen e-anskaffelser og anskaffelses prosedyrer  ved Tor Vergata fakultet for økonomi i Roma. Duman’s arbeidsspråk er engelsk, italiensk og morsmålet bosnisk/kroatisk/serbisk.


Rajko Radevic
Lokal leder

e-mail
+382 67 214 650


Bio

Rajko Radevic har siden januar 2015 arbeider for SIFS som lokal ekspert og gruppeleder for Montenegros integritetsprosjekt. Radevic har en vidstrakt ekspertise fra prosjektarbeid. I perioden 2007 til 2011 arbeidet Radevic som forskningsassistent med sikkerhetssektor reformer, NATO utvidelse og integritet bygging, hos en ledende tankesmie i Montenegro. I perioden 2011 til 2014 var Radevic ansatt som lokal prosjektleder innen forsvar og sikkerhetssektorreformer, finansiert av det norske utenriksdepartement.

Radevic gikk på videregående i staten Washington og har sin bachelor og mastergrad innen diplomati og internasjonale relasjoner fra Universitetet i Beograd. Radevic mottok et post-doc stipend fra den norske ambassade og fullførte sin doktorgrad ved Norsk Institutt for Utenrikspolitiske Studier (NUPI). Radevic er for tiden student ved doktorgradprogrammet til Ljubljana universitet. Radevic har vært stipendiat ved flere forskningsinstitutter i Norge, Slovenia og Serbia, og bidratt ved konferanser i Europa og USA.


FlorianQehaja

Florian Qehaja
Prosjekt leder

e-mail
+381 38 221420


Bio

Florian Qehaja er gruppeleder for to av SIFS prosjekter i Kosovo sitt Forsvarsdepartement. Qehaja er ekspert innen sikkerhetssektor reform arbeid og NATO integrering. Som internasjonal konsulet arbeider Qehaja tett med ledende internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner, og er en aktiv taler ved internasjonale seminarer og konferanser.

Florian Qehaja har doktorgraden sin fra Universitetet i Ljubljana og en post-doktor grad fra Columbia University. Qehaja har en bachelor i juss fra Universitetet i Pristina og en mastergrad i europeiske studier fra University of Sussex. Qehaja har mottatt studiestipend fra britiske Chevening og amerikanske Fullbright.