Aktuelt Arkiv

Møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren, RIFS,
Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene. Årsrapporten for SIFS virksomhet i…
les mer...
Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i…
les mer...
Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter
Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i…
les mer...
Velkommen til Sifs dilemmabank!
Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren. Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma,…
les mer...