Aktuelt Arkiv

Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i…
les mer...
Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter
Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i…
les mer...
Velkommen til Sifs dilemmabank!
Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren. Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma,…
les mer...
Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren.
Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I  rapporten sammenliknes dagens praksis…
les mer...