Aktuelt Arkiv

Åpenhet og akademisk frihet
Onsdag 2. mai organiserer Senter for Integritet i Forsvarssektoren, i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier, seminaret «Åpenhet og akademisk frihet» i norsk forsvarssektor. Her diskuterer…
les mer...
Møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren, RIFS,
Den 15. februar 2018 ble det avholdt møte i Rådet for integritet i forsvarssektoren. Deltagere var representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsetatene. Årsrapporten for SIFS virksomhet i…
les mer...
Rapport om Sifs’ Integritetsprosjekt i Sørøst Europa
På oppdrag fra Utenriksdepartementet har selskapet Governance Group utarbeidet en rapport om SIFS prosjekt for innføring av godt styresett og integritet i Sørøst Europa. Prosjektet pågikk i…
les mer...
Egenevaluering: Metode for integritetsarbeid i forvaltningsvirksomheter
Senter for integritet i forsvarssektoren har utviklet en metode for å styrke det interne integritetsarbeidet i forvaltningsvirksomheter. Metoden består av et spørsmålssett som SIFS har laget i…
les mer...