Aktuelt Arkiv

Velkommen til Sifs dilemmabank!
Hensikten med Sifs dilemmabank er å ha et grunnlag for dilemmatrening i virksomheter, spesielt i forsvarssektoren. Det er fire aktiviteter i dilemmatreningen: Identifisere et dilemma,…
les mer...
Bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i Forsvarssektoren.
Senter for Integritet i Forsvarssektoren gjennomførte i 2017 en undersøkelse på status og praksis for bruk av karanteneklausuler i ansettelseskontrakter i forsvarssektoren. I  rapporten sammenliknes dagens praksis…
les mer...
Nye publikasjoner: Anskaffelser i Bosnia og Herzegovina, og
Sifs publiserer i dag to nye rapporter. Vurdering av anskaffelsesprosedyrer i Bosnia og Herzegovina, og Femte rettledning for godt styresett og håndtering av korrupsjonsrisiko innen eiendomsforvaltning. Rapportene er tilgjengelige…
les mer...
SIFS rapport om NATO i Afghanistan og korrupsjon
SIFS-rapporten om NATO og innsatsen mot korrupsjon i Afghanistan, ”Too little, too late”, ble lansert i samarbeid med Institutt for Forsvarsstudier (IFS) under et fagseminar…
les mer...